Vizyon

*Eğitim öğretim hayatında her öğrencinin kendi kapasitesinin en üst sınırına ulaşmasını sağlamak.


*Öğrencileri yaşamları boyunca çözüm odaklı bir bakış açısıyla hareket etmeleri yönünde motive etmek.


*Öğrencilerin tüm akademik alanlarda olumsuz önyargıları kırarak, öğrenmekten korkmadan kendilerini geliştirmelerini sağlamak.


*Öğrencilerin sosyalleşmenin yaşam boyu devam edecek bir süreç olduğunu anlamalarını sağlayarak sosyal becerilerini geliştirmek.


*Öğrencilere toplumsal davranış kurallarını hoşgörü, adalet ve saygı kavramlarını esas alarak öğretmek.


*Öğrencilerin, bireysel farklılıkları saygıyla karşılamalarını sağlamak.


*Öğrencilere, dürüstlükten ödün vermeden her durumda adil ve güvenilir olmaları gerektiğini öğretmek.


*Mezun öğrencilerimizi, kendi yetenek ve değerlerini ortaya çıkarabilecekleri saygın üniversitelere yerleştirmek.