SÖRF

Sörf


gelişimsel dönemlere uygun, önleyici ve çözüm odaklı programımızla öğrencilerimizin akademik, sosyal-duygusal ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrencilerimize ve ailelerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Okula adım attıkları ilk günden mezun oldukları güne kadar öğrencilerimizin yanındayız.

Akademik Başarıyı Destekleyen Çalışmalar

Öğrencilerimizin okul hayatı boyunca her kademedeki akademik gelişimlerini desteklemek ve akademik başarıyı artıracak rehberlik çalışmaları yapılır.
ortaokul ve lisede her kademede sene başında yapılan rehberlik çalışmaları ile öğrenme ilkeleri, öğrenme stilleri, verimli ders çalışma, başarıyı etkileyen faktörler ile ilgili bilgilendirici sınıf içi etkinlikler, bireysel görüşmeler ve grup danışmanlığı yapılır. Öğrencilerimizin yıl boyunca ölçme değerlendirme takvimde yer alan test ve deneme sınavlarına yönelik tanıtım, sınav yönetimi, zaman yönetimi, sınav stratejileri gibi konularda sunumlar yapılır. Uzmanlık gerektiren Dikkat testleri ile öğrencilerimizin dikkat süresünü ölçüp bir program hazırlıyoruz.

 

Okul Uyumu ve Oryantasyon Çalışmaları

Eğitim ve öğretim kademelerine yeni başlayacak öğrencilerimize yönelik uyum haftası çalışmaları yapıyoruz. Velilerimize akademik program, okul işleyişi, iletişim ve beklentilerle ilgili paylaşımlarda bulunuyoruz.  

Sosyal-Duygusal Gelişimi Destekleyen Çalışmalar

Sosyal duygusal gelişim bireylerin kendini ifade etmesi, duyguların farkında olması, çevresi ile uyum içerisinde yaşamasının temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizin yaş dönemi ve gelişim özelliklerine yönelik, sınıf içi etkinlikler, grup danışmanlıkları ve bireysel görüşmeler ile sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmaktayız.  

Sağlıklı yaşam, duygu farkındalığı, duyguları doğru ifade edebilmek, arkadaşlık kurabilmek,  yardımlaşma, paylaşma, empati,  iletişim becerileri, sorumluluk gelişimi, büyüme ve ergenlik, sosyal becerileri geliştirme, karar verme becerileri, stres yönetimi, sınav kaygısı, doğru sosyal medya ve teknoloji kullanımı, motivasyon gibi pek çok konuyu öğrencilerimizle çalışıyoruz. 

Kariyer Gelişimini Destekleyen Çalışmalar

Öğrencilerimiz kendilerini tanımasına, ilgi, yetenek, beceri ve kişilik özelliklerini keşfetmesine yönelik uygulamalar, meslekleri, üniversite ve bölümleri tanımasına, iş dünyası farkındalıklarının artmasına yönelik etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Test, envanter ve anketler ile öğrencilerimizin kariyer gelişimini izliyor, kariyer planlama becerilerini geliştiriyoruz. 

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

Rehberlik bölümü olarak ailelere yönelik gelişim dönemi özellikleri, aile tutumları, iletişim, sınav kaygısı, kariyer planlama gibi konularda farkındalık kazandıran veli seminerleri düzenliyoruz.  Sınıf rehber öğretmeni ve okul rehber öğretmeninin katılımıyla sınıf görüşmeleri yapıyoruz.
 

LGS ve YKS Başvuruları/Tercih Danışmanlığı 

Ortaokul ve lise öğrencilerimizin sınav hazırlık süreçlerini izliyoruz. LGS ve YKS başvuru süreçlerinde kılavuz bilgilendirme ve başvurularda birebir rehberlik yapıyoruz. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla velilerimizin de katılımıyla tercih ve kariyer danışmanlığı yaparak öğrencilerimizin başarılı bir şekilde üst eğitim kurumlarına yönlendiriyoruz.