Yabancı Dil Eğitimi

Saygın Koleji Yabancı dil öğretiminde öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi amaçlar.

Okulumuz yabancı dil öğretiminde fark yaratmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda yabancı dil departmanımızın yürüttüğü birçok faaliyet ve etkinlik mevcuttur.

 • SELST
 • HİPPO
 • ERASMUS +
 • ENGLISH PROJECT CLUB
 • MOVERS COURSE
 • FLYERS COURSE

SELST

İngilizce zümresinin hazırladığı uygulamaya dayalı seviye tespit sınavıdır. Yılsonunda öğrencilerimiz listening, reading, language focus, writing bölümlerinden oluşan bir yabancı dil sınavına girer. Sınav sonucunda öğrencilerimizin seviyeleri belirlenir ve bir katılım sertifikası verilir.

HIPPO

Hippo dil sınavı GateHouse Awards sponsorluğunda 20'den fazla ülkede uygulanan bir İngilizce sınavıdır. Hippo, İngilizce dili vasıtasıyla insanların ve kültürlerin bir araya gelmesini, kaynaşmasını ve diyalog kurmasını hedefler. 

               Hippo sınavı 3 aşamadan oluşur: Çeyrek Final, Yarı Final ve Final.

Başvurular 15 Kasım- 20 Şubat arasında yapılır.

 • Çeyrek Final 11-12 Mart tarihinde okullarda yapılır. 
 • Yarı Final 7-8 Nisan tarihinde Hippo Sınav Merkezlerinde yapılır.
 • Final sınavına ise 19-21 Eylülde finalist öğrenciler ve öğretmenleri Venedik'te katılır.Venedik'teki Final sınavının tüm giderleri HİPPO tarafından karşılanır. 

ERASMUS +

Kurumumuzun erasmus + çalışmalarındaki misyonu;

 • AB kurumları ile iletişim ve işbirliği oluşturmak, geliştirmek
 • Yeni eğitim öğretim teknikleri geliştirmek, kurumun akademik başarısını arttırmak
 • Uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek, ülkemizi yurtdışında tanıtmak, ülkemize AB kurumlarından katılımcılar gelmesini sağlamak
 • Projeye katılan öğrencilerimizin sosyal kültürel açıdan bilgilendirilmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak

 

ENGLISH PROJECT CLUB

Kulübümüzün amacı öğrencilerin dünya vatandaşlığı niteliklerini geliştirme fırsatı buldukları akademik bir ortam yaratmayı amaçlar. Kulübün amacı ve kapsamı; öğrencilerin dünya zorlukları hakkında farkındalık geliştirmeleri ve sorumluluk duygusunu geliştirirken dünya zorluklarına çözümler aramalarıdır.
Kulüp, öncelikli olarak İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye odaklanarak yükseköğretime bir köprü oluşturmak üzere faaliyet göstermektedir.
Araştırma yapma ve topluluk önünde konuşma ve liderlik becerilerini geliştirerek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır. Erasmus + projelerine hazırlık yapılır. Yabancı dil ile ilgili girilecek olan sınavlara hazırlık yapılır.

 

MOVERS- FLYERS COURSE

5. ve 6. Sınıflarımızın online eğitim döneminde eksik kaldıkları konuları tamamlamak İngilizce dil öğrenimlerini geliştirmek amacıyla yapılan haftasonu destekleme kursudur. Kursumuz iki ayrı seviyeden oluşmaktadır. Başlangıç seviyesinde olan öğrencilerimiz movers ileri seviyede olan öğrencilerimiz ise flyers diye adlandırılır.