Yabancı Dil Eğitimi

Avrupa Birliği, ekonomide, tarımda ve diğer birçok alanda ortak bir yapı oluşturmuştur. Bu kapsamda tüm Avrupa Birliği içinde aday ülkelerde dahil olmak üzere, ortak bir yabancı dil programı geliştirmiştir. Avrupa Birliği’nin üye ve aday ülkelerinin ortak katılımı ile geliştirdiği bu yabancı dil eğitim sisteminin adı ‘Common European Framework’tür. Ülkemizde Avrupa Dil Pasaportu ya da Portfolyosu olarak tanınan bu model, kişilerin hedefleme yöntemi ile en hızlı şekilde ve en üst düzeyde İngilizce öğrenmesini sağlamaktadır.
Görünen o ki Avrupa Birliği’nin kendisinin geliştirdiği bu yabancı dil eğitim programı tüm Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmakta ve çok başarılı sonuçlar vermektedir. Gerçekten de bugün, bir Almanın, İsveçlinin, Danimarkalının, Norveçlinin liseyi bitirdikten sonra çok iyi derece İngilizce öğrendiğini hepimiz gözlemliyoruz. Avrupa Birliği’nin ortak dil eğitim modeli aslında bakanlığımızın da uygulamaya çalıştığı klasik İngiliz eğitim modelinden farklı olarak, dil düzeyini, dinleme, anlama, konuşma, yazma ve okuma olarak ayrı ayrı değerlendiren, öğrencilerin beginner ya da elementary olarak değil de A1-A2-B1-B2-C1-C2 olarak seviyelendirildiği, ana dili İngilizce olmayan öğrenciler için en ideal eğitim modelidir.