Otizmin Farkındayız!

 

Otizm genellikle ilk üç yaşta ortaya çıkabilen ve hayat boyu devam eden, bireyin etrafı ile iletişime geçememesi gibi problemler ortaya çıkartan gelişimsel bir bozukluktur.

Onları öğretmenlere, arkadaşlara, farkındalığa; yani hepimize ihtiyacı var. Farkındayız, farkında olun!