Okulumuzda bu yıl itibariyle "Avrupa Birliği Ortak Dil Eğitim Modeli" uygulamaya geçirilecektir.

 

 

DUYURULAR