Okulumuzda bu yıl itibariyle "Avrupa Birliği Ortak Dil Eğitim Modeli" uygulamaya geçirilecektir.